Coaching – ett effektivt sätt att nå dina mål

”Vet du att du är den enda jag kan prata med om det här!” Min gamla kollega för­står inte, min nya chef bryr sig inte och mina vänner… Ja, där vill jag väl inte er­känna…hur det är…egentligen… Du kom­mer med så bra råd och jag känner mig så lättad efter en kursdag med dig.”

Jag tittar förundrad på min coachingkund som jag jobbat med vid fyra kurstillfällen. Un­der dessa tillfällen har jag sällan kommit med varken råd eller lösningar utan helt enkelt ställt frågorna som fått henne att plocka fram svaren i sig själv.

Coaching – en livstil

Ett sätt att leda, att möta människor, ett sätt att tänka och ett sätt att vara.

Om jag har uppfattat saken rätt så finns det ett stort intresse för coaching hos företag, som ett utbildningsverktyg eller som en kund har sagt att det gör dig tryggare och säkrare i ditt arbete. Du som inte tycker det är intressant kan helt enkelt sluta läsa nu.

Vem har nytta av coaching? Har en chef mer nytta av coaching än en medarbetare? Hur kan du använda det i ditt liv?

Definition av coaching:

Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus

Skillnad på coach och mentor:

En mentor är en mer erfaren person som är bollplank och rådgivare inom sitt yrkesom­råde.

En coach är bollplank oavsett yrkesområ­den. En coach ställer frågorna – kunden kommer med svaren – som omvänd Jeo­pardy!

”Du ska ju coacha mig i  mitt jobb idag och jag vill bara be om ursäkt  om jag verkar ofo­kuserad, men du vet… Ja, barnen är ju tonår­ingar och ger mig minst femton gråa hårstrån per natt.”

– Påverkar det dig i ditt jobb, tror du?

”Va, nej, jag menar inte så! Jag kan skilja på jobb och privatliv!”

– Du började med att be om ursäkt för att du kan verka ofokuserad.

Coaching är något som alla kan lära sig. Det handlar om att stötta en individ eller en grupp människor att utvecklas och höja prestationen från där de står idag till något mål de har i framtiden.

På våra utbildningar använder vi coa­ching som ett effektivt verktyg att nå utbildningsmålen genom att följa upp deltagaren.

Studier vi­sar att man via coa­ching kan stödja per­soner till att bli upp­märksamma på möjligheter istället för hinder.

Coaching stärker också den positiva ar­betsmiljön. Alla blir mer medvetna om vad de säger, när de säger det och hur de pratar med varandra. Det finns inga misstag, bara erfarenheter som man får feedback på.

Metodik
Det går att använda sig av en rad olika tek­niker som att; lyssna aktivt, läsa av, ställa öppna frågor och ge feedback.

Lyssna
Förmågan att lyssna är en stor grundpelare inom coaching. En coach lyssnar aktivt och koncentrerar sig helt på den som blir coa­chad. En god lyssnare fungerar som en inspiratör och tar inte över samtalet eller kommer med färdiga lösningar.

Läsa av
Att observera reaktioner och läsa av den man coachar med ögonen ger mycket in­formation om hur den coachade mår, rea­gerar och tänker.

Öppna frågor
Att använda öppna frågor som vad? hur? när? leder samtalet framåt. I vissa lägen kan du behöva jobba med precisionsfrågor av typen:

  • Jämfört med vad?
  • Vad mer specifikt, hur mer specifikt?
  • Vad skulle hända om?
  • Gäller det här alltid/alla/aldrig?

”Alla är ju så himla framgångsrika och lyckas med både det ena och det andra! Det känns som att det bara är jag som aldrig springer i mål med nå’t!”

– När du säger alla, gäller det alla i Kina också?

”Nej, inte alla kineser, kanske.

– Bra, då kan vi ta bort ungefär 2 miljarder människor. Hur är det med de i Indien?

”Nej, vi kan ta bort hela Asien! Vi kan ta bort resten av världen och fokusera på de jag kän­ner.”

– Bra, hur många skulle det kunna vara?

”Tja, som är framgångrika? Min kollega, eller, ja, det beror på vad man menar… Han har ju ingen fritid och jobbar jämt… så hans liv är väl inte så lyckat egentligen…

Feedback
Att ge beröm och uppmuntran är ett av de viktigaste verktygen en coach har för att få effektiva och snabba resultat med den en­skilde coachingkunden i dennes utveck­ling.

Jag vet inte varför, men jag tycker det är en ynnest att få glädjen att coacha och hjälpa deltagare till att må bättre och känna respekt för sig själva och sin insats igen. Allra gladast blir jag när mina deltagare går hem stärkta av jobbet och har energi över till sina barn och sin familj.

När jag reflekterar över den här veckan så riktar jag en särskilt varm tanke till min egen coach, som alltid är där och lyfter och stöttar mig i livet. Du är en pärla, mamma, vad skulle jag göra utan dig?

Trevlig helg,

Petra, Effektivitetskonsult

”Den människa som inte med framgång tagit itu med sig själv, skall aldrig med framgång ta itu med någon annan.”

Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Dela gärna detta inlägg

PB Partners Dream Team

Om Tidsbloggen

Vem bestämmer över din tid?
I Tidsbloggen delar vi med oss av våra tankar och reflektioner kring våra liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners.

Kategorier
Boktips
Med över 20 års erfarenhet av att lära människor att handskas med tiden och livet, delar Petra Brask med sig av de bästa tipsen och de mest konkreta verktygen som hjälper dig att frigöra tid och energi.
LÄS MER OM BÖCKERNA
Föregående
Nästa