FRUKOSTFÖRELÄSNING
Reflektionstid
den 3 februari 2023

Tar du tillräckligt med tid för att reflektera i din vardag? Att bara arbeta på utan eftertanke medför hälsorisker. Personer som arbetar mer än 55 timmar per vecka löper 33% högre risk att drabbas av stroke jämfört med de som jobbar 40 timmar. Sjukskrivningarna på grund av stress har ökat med flera hundra procent det senaste decenniet. 

Att ta tid för reflektion ger inte bara nödvändig vila och återhämtning för att motverka stress, det ger oss också möjlighet att hitta alternativa sätt att leva våra liv. När jobbet tar stor del av vår tid och energi hinner vi inte alltid med oss själva och att notera de möjligheter vi har. Vi kan missa att se över vår livsstil och förändringar som kan behövas för att balansera jobb och övrigt liv, kost och rörelse. Att ge dig tid att stanna upp och tänka efter kan ge stora hälsovinster.

Om personlig reflektion leder till ökat välmående hos individen har gemensam reflektion på arbetsplatsen minst lika många fördelar. Vi blir bättre på att kommunicera, samarbeta och att förstå varandra, vilket leder till att vi undviker onödiga konflikter och dålig stämning. 

Unna dig tid att reflektera över hur du kan få in mer reflektionstid när vi kör igång med vårens första frukostföreläsning fredag den 3 februari 2023, klockan 8.00-8.50.

Få konkreta tips och inspiration

"Reflektera över vad du önskar i ditt liv så att du får det liv du önskar."

Ps. Vill du få tips och inspiration redan nu, innan vi ses den 3 februari? Läs Petra Brasks Tidsblogg där du får konkreta tips för att få in reflektionstid och energi i november-mörkret.

Ps igen. Boka en företagsanpassad föreläsning till ditt företag eller organisation?  Se våra populära föreläsningsteman här >

Information om vår frukostföreläsning - Reflektionstid