Clock icon

FRUKOSTFÖRELÄSNING
LYCKADE DIGITALA MÖTEN OCH SAMMANKOMSTER
den 22 januari

När den geografiska distansen till våra arbetsplatser, kollegor och kunder ökat har samtidigt den mentala distansen till jobbet minskat. Helt plötsligt sitter vi med jobbdatorn i samma soffa som familjen. Vad händer då med vår närvaro och förmåga till att mötas digitalt? Vilka hinder och utmaningar möter vi dagligen när vi ska mötas på nya sätt? I den här föreläsningen får du inspiration för att handskas med vår nya digitala mötesplats. Nu planerar vi för vårens webb-frukostar och det första tillfället är den 22 januari, kl 8.00-9.00. Du äter din frukost online med oss. 

Få konkreta tips och inspiration

Information

Kontakta oss

Boka Frukostföreläsning

Ta del av inspirationsbrev