Tid för reflektion

tid för reflektion, fotograf Lo Varg, tidsbloggen, petra brask & partners

Personlig och gemensam reflektionstid ökar kvaliteten på arbetet och resten av livet

Reflektion – Vikten av att ”tänka efter före” och att ”tänka efter efter”

Reflektion heter ”reflectere” på latin och är ett verb. ”Flectere” betyder vända eller böja och ”re” betyder åter, bakåt eller tillbaka. Begreppet användes ursprungligen inom optiken för att förklara ljusets reflektion vid kontakt med vatten eller en spegel. Rikta ljuset mot dig själv. Synonymer till ordet är: spegla, återspegla, tänka igenom, överväga, fundera, ägna en tanke åt.

Ett centralt syfte med reflektion är att utveckla sin kompetens ur sin egen vardag och börja förstå varför man handlar som man gör. Att reflektera ger dig perspektiv och möjlighet att se på dig själv och din situation med nya ögon.

Skilj på reflektera och recensera

En vanlig fälla är att vi börjar recensera istället för att reflektera. När man reflekterar, är det på sätt och vis en repetition av händelser och känslor som redan har utspelat sig. Det reflektionen kan hjälpa oss med, är att bygga en brygga mellan våra erfarenheter och vår vilja att utvecklas. Det är även viktigt att förstå att i reflektionen handlar det inte om att värdera eller recensera det som hänt. Just det kan vara svårt när man bara reflekterar omedvetet, vilket de flesta oftast gör. Man tänker på dagen som har gått och det kanske finns en känsla av ”det där gjorde jag verkligen bra” och ”usch jag skulle aldrig ha sagt eller gjort sådär”. I värsta fall kan det där sista vi ”aldrig skulle ha gjort eller sagt” bli till ett evigt och tillbakavändande ältande, vilket över huvud taget inte har något gemensamt med att reflektera.  Genom reflektion kan vi omvandla vår erfarenhet till kunskap där sambandet mellan orsak och verkan blir synliga. Att reflektera över vardagssituationer hemma och på jobbet gör oss medvetna om vårt invanda sätt att tänka, känna och agera.

Därför behöver vi reflektera enligt forskningen

Reflektion kan leda till att du förändrar ditt beteende. Att du agerar annorlunda nästa gång en särskild händelse inträffar. Du lär dig något nytt genom att analysera det du just upplevt. Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av/vad du lärt dig av det du har upplevt eller känt. Att reflektera kräver energi, fokus och repetition. Vi har lätt att förstå saker men för att förändra den egna inre motivationen och göra på ett nytt sätt så krävs det mer än att slå på autopiloten. Vår hjärna är inte bra på att komma ihåg det som är bra. Det kommer inte automatiskt. För exempelvis poliser, brandmän och vårdpersonal är det självklart att man reflekterar.

Många forskningsrapporter visar hur bra effekter det ger att reflektera:

 • KI:s rapport Handbok i återhämtning – att reflektera som ett sätt att avsluta dagen så att man kan lämna jobbet på jobbet. Där tar man upp vikten av att reflektera med kollegor om man behöver bearbeta något som varit. Det stärker också gemenskapen. Man tar också upp vikten av ”Randiga dagar ” dvs att få in reflektion och återhämtning i kalendern.
 • Fokusera på positiv arbetsreflektion – tid på kvällen får längre effekt, hänger kvar och spiller över på nästa dag. Sabine Sonnentag, journal of occupational and organizational psychology, 2021
 • Training for wisdom – the distance self reflection diary method, 2021 i Psychological Science.Training for wisdom är en longitudinell forskningsstudie (studie över lång tid med upprepade mätningar). Människorna som deltog hade varit med om jobbiga upplevelser. Där jämfördes bland annat att reflektera i ”jag”-form, som gav en viss effekt med att reflektera i tredje person. Exempelvis; Jag upplevde frustration när…, Petra upplevde frustration när…När man reflekterade i tredje person gav det en betydligt större effekt.

 

Reflektion är inlärningens moder

Du har säkert hör att ”repetition är kunskapens moder”. Då kan du lägga till att ”reflektion är inlärningens moder”

Reflektion är inlärningens moder, dr david kolb, teori, lärcirkeln, petra brask & partners, tid att reflektera, tidsbloggen, petra brask

David Kolbs teori grundar sig på forskning som visar att vuxna lär sig bäst genom upplevelsebaserade erfarenheter och reflektion. Det kallas även intuitivt lärande. Du har säkert varit med om utbildningar där du har fått reflektera kring dagens eller gårdagens lärande även om du inte känner till Kolbs teorier. All forskning talar för att reflektion är nödvändigt.

Så kan man beskriva lärcirkeln:
 1. Upplevelse – när du har upplevt en situation/händelse. Tänk igenom och beskriv konkret: Vad hände egentligen just nu? Vad gjorde jag? Vad gjorde andra?

 2. Reflektion – nu tar du ett steg tillbaka och tittar på händelsen utifrån. Hur berördes jag av händelsen? Blev jag glad, ledsen eller upprörd? Du går in i din egen upplevelse och analyserar den. Varför tänkte, kände, upplevde eller agerade jag så?

 3. Förståelse – nu sorterar du, skapar nya begrepp, insikter och tankar.

 4. Tillämpning – du integrerar upplevelsen med din insikt (nya kunskap) och förändrar ditt beteende. Nu kan du göra mer medvetna val som bidrar till ett hållbart och personligt lärande på djupet.

Reflektera i huvudet, digitalt eller med penna och papper?

Vi har en tendens att skriva lite väl mycket när vi antecknar digitalt. Detta påverkar vår förmåga att minnas det vi skrivit. Minnet har ännu så länge något lättare att minnas det vi skrivit med papper och penna och det får en djupare effekt. Men vi blir mer och mer vana att använda digitala hjälpmedel med exempelvis bilder som stärker minnesförmågan.

 

När min kollega, Jan Winstedt, arbetade som säljare delade han upp dagen i mindre delar för att reflektera över vad han gjorde. Vad gör jag egentligen? Hur var den här förmiddagen? Han kunde snabbt kamma hem vinsten i reflektionstid genom att konstatera att han och kollegorna arbetade på ett ineffektivt sätt. Reflektionen blev ett startskott att göra en förändring till det bättre.

 

Reflektera över dagen. Använd dagbok.

Det är svårt att komma ihåg vad man gjort under dagen. En dagbok gör det värdefullt och roligt att reflektera. Vi kan tipsa om HealthWatch.se Där skattar man regelbundet 11 globala frågor om hur man mår; hälsa, stress och psykosocial arbetsmiljö. I och med att man får reflektera varje dag kan man följa sin utveckling över tid. Systemet kan också användas i organisationer och företag för att bevara och öka hälsa och välbefinnande för personalen.

En enkel vana att reflektera - ett sätt att jobba med din egen utveckling

Min kollega, Ingrid Hegg har en daglig rutin för sin reflektion. Varje kväll ställer hon frågor (som kan ändras över tid). Hon är sin egen coach, lärare och tränare. Svaren på dessa reflektionsfrågor lägger hon in i sitt älsklingsprogram OneNote.

tips att reflektera, Ingrid Hegg, fotograf Lo Varg, Petra Brask & Partners, Tidsbloggen, Tid att reflektera
Veckoplaneringsrutin och LEGO-Modellen

Vi på Petra Brask & Partners använder själva och lär ut till våra deltagare att de ska ha en veckoplaneringsrutin på fredagsmorgnarna. Det hjälper dig att ha koll på din att-göra-lista. Där ingår ju också reflektion. Vad ser du fram emot i helgen?

 • Ta hjälp av Lego-modellen när du veckoreflekterar. Fråga dig själv vad som under veckan inneburit LEGO – Läge, Eftertanke, Glädjeämnen och Orosmoln.
 • Skriv ÖR = Önskat Resultat för nästkommande vecka. Du kan reflektera själv – men tillsammans får du flera perspektiv

Nyligen höll vi en frukostföreläsning på temat Reflektionstid för 240 deltagare. Här nedan kan du läsa några av deras reflektioner:

När reflekterade du senast? Över vad?
 • Reflekterade senast imorse över vad jag är tacksam över och vad jag vill uppnå idag

 • Jag har precis hållit en utbildning där deltagarna fick en snabb föreläsning om reflektion, vilket vi sedan använde oss av vid varje morgonreflektion på utbildningen

 • Inför lönesamtalet

 • På väg hem från jobbet. Vad gick bra – kan göras bättre

 • Hur kommunicera positiv tacksamhet över en kollega 🙂

 • Jag pendlar dagligen 2 timmar ensam i bilen den tiden använder jag ofta till reflektion. Över hur jag hanterar olika situationer under dagen. Men också över speciella händelser

 • På väg hem från jobbet de flesta dagar. Varje fredag fm inbokat för att summera veckan

 • Igår då jag reflekterade om vad som är viktigast att prioritera i arbetet just nu

 • Ja, troligtvis ganska länge sen- jag är bra på att stämma av att-göra-listan, men vill få till en bättre rutin

 • Denna vecka, hur viktigt det är med återhämtning. Just nu bortrest för att tanka energi

 • Jag har en veckovis reflektion varje fredag för mig själv, After action review

 • Fredagsmorgnar är min egna schemalagda reflektionstid på jobbet, går igenom hur veckan gått, vad jag behöver lägga mer tid nästa vecka osv

 • I morse inför avstämning med chef i eftermiddag

 • Senast i morse, över att jag har så många saker i livet som gör att jag mår bra

 • I onsdags, retrospective inom RPA-förvaltning

 • Idag utefter hur dagen ska startas

När har reflektionen varit avgörande för dig att hantera en situation i livet?
 • När jag valde att byta jobb

 • ”Större” livsbeslut

 • När jag gick UGL för 20 års sen

 • Att för mycket roliga saker kan också vara stressande

 • Har varit avgörande för hur jag prioriterar min tid

 • Att bli yogainstruktör

 • När jag reflekterat över hur länge jag ska vara kvar på mitt jobb eller fortsätta

 • Öka tacksamhet – mår bättre

 • Utbildade mig till florist – age 55

 • Att regelbundet reflektera minskar stressen i alla saker som behöver göras. Lättare att prioritera. 

 

Boktips

Tips på ljudbok – Ett bättre liv, att förändra en dag i taget – av Kaj Pollack.

Jag har också ett boktips, kanske även som present (har givit mina döttrar). Den här jättefina reflektions och pepp-boken av Linda Palm (finns massa bilder från innehåller här också): Boosta dig själv

Boosta dig själv – Bli tryggare, starkare och få bättre självkänsla! För att påminna mig om att jag är grym! Livet är fullt av utmaningar! Din tro på dig själv och din självkänsla kommer att prövas

Vad tar du med dig från den här frukostföreläsningen om Reflektionstid?
 • Att en ska reflektera över dagen, inte bara när det är svårt

 • Ska se till att få in en daglig rutin för reflektion

 • Jag ska göra till vana att reflektera varje dag.  Förstår nu varför det är så viktigt!

 • Skapa en ny mall i OneNote!

 • Tacksam för alla tips för att få in mer energi

 • Blir påmind om hur viktigt det är! Reflekter!!

 • Vinsten med att blicka tillbaka och dra lärdom av det som skett/vad man gjort

 • Jag tar med mig de olika fråge-modellerna, och att fundera vidare över att utveckla de modeller jag själv redan använder. Tar också med mig det här med att tim-reflektera över vad jag gör på dagarna och hur det blev

 • Reflektion med frågor enligt mall för att få in det som en rutin! Ta tiden att göra det

 • Att tänka på hur många bra verktyg som finns och vilken skillnad det gör att ta den lilla extra tiden för reflektion

 • Återuppta mitt dagboksskrivande  och ta en stund varje kväll och skriva och under dagen ta och prova OneNote för att både få till jobbreflektion och återhämtning under dagen

 • Har tidigare gjort ”tacksamhets övningar”  – ska  efter dags frukost börja med daglig reflektion och skriva ner

 • Att reflektera på dig själv i tredje person, att vi kanske då har större möjlighet att se på oss själva med snälla ögon

Tack för alla fantastiska och inspirerande reflektioner! Vi på Petra Brask & Partners önskar dig en reflekterande vecka.

Allt gott

Petra Brask, effektivitetsexpert, författare och föreläsare

Vi lär oss inte av våra erfarenheter. Vi lär oss när vi reflekterar över våra erfarenheter. - John Dewey (1859 - 1952)

Vill du få mer inspiration? Lyssna på Tidspodden där vi bland annat har ett färskt avsnitt om Reflektionstid där vår effektivitetsexpert Ingrid Hegg är gäst.

Dela gärna detta inlägg

PB Partners Dream Team

Om Tidsbloggen

Vem bestämmer över din tid?
I Tidsbloggen delar vi med oss av våra tankar och reflektioner kring våra liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners.

Kategorier