Timer icon

Effektivare Arbetsflöde

Effektivare Arbetsflöde är en utbildning som fokuserar på gruppens effektivitet genom att skapa smidigare arbetsflöden. När gruppen får bort onödiga moment och energidränerande tidstjuvar, ökar arbetstillfredsställelsen och det blir lättare att fokusera på rätt saker. 

Oavsett hur bra du och din organisation är, så kan ni behöva lyfta och reflektera över om det finns saker i era arbetsflöden som ni inte borde göra och om det finns saker som ni gör av gammal vana men som skulle kunna göras på ett enklare sätt.

Med denna utbildning kan din grupp skapa samsyn och tydliggörande av aktiviteter, stödjande beslut, ansvarsfördelningar och kommunikationsvägar. Ni får en gemensam uppfattning av vad ni gör så att det blir lättare att prioritera vad som är viktigt för att nå gemensamma mål.

Kursinnehåll effektivare Arbetsflöde

  • Tydliggöra och mappa gruppens arbetsflöde
  • Ta bort tidstjuvar, onödiga moment och förkorta ledtider
  • Identifiera och effektivisera gruppens arbetsflöde
  • Samsyn kring prioriteringar
  • Skapa handlingsplan för implementering
  • Vad är stress och när blir stress skadligt?

Hur går det till?

Före utbildningen får alla svara på en personlig förstudie så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt anpassa utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. Ni får alltid en utbildning skräddarsydd utifrån era önskemål.

Under en seminariedag kombinerar vi teori med workshops där gruppen får väl beprövade verktyg och metoder för att tydliggöra och mappa sina arbetsflöden. Därefter får alla deltagare i uppgift att identifiera slöseri med tid och resurser och ta bort eventuella onödiga moment i arbetsflödet. Cirka 4 veckor efter seminariet ses vi för att följa upp, identifiera och effektivisera gruppens arbetsflöden samt skapa en handlingsplan för implementering.

så här säger andra kursdeltagare

5/5
?
Skanska
5/5
?
Nordea
5/5
?
Skanska

Efter kursen

  • Exempel
  • Exempel
  • Exempel
  • Exempel

Kontakta oss

Boka Effektivare Arbetsflöde

Boka öppen föreläsning