Utbildningsprogram

Lyckade Digitala möten

När den geografiska distansen till våra arbetsplatser, kollegor och kunder ökat har samtidigt den mentala distansen till jobbet minskat. Helt plötsligt sitter vi med jobbdatorn i samma soffa som familjen. Vad händer då med vår närvaro och förmåga till att mötas digitalt? Vilka hinder och utmaningar möter vi dagligen när vi ska mötas digitalt? I den här utbildningen får du inspiration och verktyg för att handskas med dina digitala möten.

Kursinnehåll lyckade digitala möten

Hur går det till?

Före utbildningen i Lyckade digitala möten får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens inställning till den virtuella vardagen. Det här gör vi för att på bästa sätt skräddarsy utbildningen utifrån era förutsättningar och behov.  

Under utbildningen kombinerar vi teori med praktik. Vi går igenom och provar olika typer av roller under mötet och olika typer av möten samt när det är lämpligt med vilka mötesformer. 

Lyckade digitala möten och sammankomster

I den här utbildningen får du konkreta tips och verktyg för att handskas med vår nya digitala mötesplats. Som föreläsare håller vi oss uppdaterade, så vi kan dela med oss av dessa lärdomar baserat på den senaste forskingen om digitala möten och utbildningar. Hur ser det ut i omvärlden? Vilka är de vanligaste misstagen och hur undviker vi dem? Genom konkreta tips på hur man håller effektiva och inspirerande virtuella möten och sammankomster kommer du och din organisation att få svar på detta.

Efter kursen

Kontakta oss