Clock icon

Personlig effektivitet ONLINE 11/11

Personlig effektivitet är en tidseffektiv utbildning där du snabbt kan lära dig det som är mest relevant för att på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. 

Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med vår utbildning personlig effektivitet får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

Kursinnehåll personlig effektivitet

Hur går det till?

Under online-seminariedagen kombinerar vi teori med workshops med en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag och känna att den blir effektivare. Under utbildningsdagen applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet.

så här säger andra kursdeltagare

5/5
"Gör det NU - ett viktigt beteende som verkligen fungerar och som ger belöning i form av besparad tid och arbetskvalitet."
Skanska
5/5
"Vi lärde oss enormt mycket under utbildningen tack vare ett bra kursupplägg och kursledaren Petra som är full av energi. Den tid vi la ner på kursen var och är än idag extremt värdefullt för vårt arbete."
Nordea
5/5
"Vinsten av utbildningen var en mental befrielse när vi började använda våra arbetsverktyg som outlook, kalendern m.m på ett rätt och effektivt sätt."
Skanska

Efter kursen

Information

Kontakta oss

Boka Personlig Effektivitet Online