Stresshantering, Petra Brask & Partners

Stresshantering

Stresshantering är en utbildning med fokus på individens behov av att hitta en bra balans och minska ner på stressen under dygnets alla 24 timmar.

Du och dina kollegor får metoder för stresshantering, att må bra, ha bättre fokus under arbetsdagen men också ha kvar energi när fritiden tar vid.

Stresshantering innehåller tre steg och vi lägger stor fokus på att kartlägga nuläget, ge inspiration och fakta samt konkreta verktyg för en bra och sund balans på dygnets alla 24 timmar – arbetet, fritiden och sömnen.

Kursinnehåll Stresshantering

Hur går det till?

Utbildningen bygger på en individuell förstudie, gemensamma seminarietillfällen, individuell coaching samt uppföljning.

Under seminarietiden kombinerar vi teori med workshops där både gruppen/företaget och individen får en mängd välbeprövade verktyg för stresshantering, hitta en mer balanserad tillvaro och effektivare arbetsrutiner. De kunskaper du får kan du sedan applicera i din dagliga verksamhet redan under den första utbildningsdagen både i ditt arbete och privat.

Under utbildningen kommer du att träna dig till ökad motivation, insikt och effektivitet med syfte att få en mer kreativ och energifylld vardag.

Efter kursen

Kontakta oss