Kursdeltagare

Här får du möta några av våra kursdeltagare och ambassadörer där de berättar vad de har haft mest nytta av när de har gått våra utbildningar/program i personlig effektivitet.

Janne Lagerlund Melz, försäkringsbranschen

Janne arbetar i försäkringsbranschen och är även deltidsbrandman. Janne och hans avdelning gick vår heldagsutbildning i Personlig Effektivitet med individuell uppföljning och coaching.

Här delar han med sig av vilken nytta han har av utbildningen både på arbetet och i sitt privatliv. 

Sofie Nordlöf, HR-partner

Sofie arbetar som HR-partner och tillsammans med sina kollegor på HR-avdelningen startade de upp programmet i Personlig Effektivitet, hösten 2022. De önskade ett program som innehöll två gruppseminarier och två individuella utbildnings- och uppföljningstillfällen per deltagare.

Läs vad de har lärt sig och har haft mest nytta av här.