Ungdomsboken - Koll på tiden

Ungdomsboken – Koll på tiden, en bok som handlar om att plugga smartare och få tips för skola, fritid, vänner och sömn. 

Här kan du som har köpt boken ladda ner ditt digitala arbetshäftet till ungdomsboken Koll på tiden? 

Mer om boken - Koll på tiden

Under tonåren är din hjärna unikt öppen för nya kunskaper, relationer och upptäckter. Men livet vi lever idag gör det utmanande för hjärnan att fokusera: det är så många upplevelser, uppdateringar och uppkopplingar att det kan bli knepigt för dig att bedöma vad som egentligen är viktigt. Hur ska du hinna med allt skola, vänner, fritid, motion och sömn?

Boken ger dig massor av kunskap om hur vi fungerar och lär dig att få bättre koll genom att bland annat planera, strukturera och fokusera. Till boken hör också ett digitalt övningshäfte där du direkt kan omsätta det du lär dig i praktiken. Varje kapitel avslutas med personliga och angelägna texter av tonåringar och vuxna.

Kontakta oss