Integritetspolicy

Här nedan följer vår personuppgiftspolicy för PB & Partners AB och här finner du information om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi handhar.

  • Varför vi samlar in personuppgifter
  • Vilka uppgifter vi behandlar
  • Hur uppgifterna hanteras
  • Dina rättigheter och val
  • Kontakt

Varför vi behandlar personuppgifter

PB & Partners samlar endast in och behandlar de uppgifter som är nödvändiga för att kvalitetssäkra och möjliggöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Vårt mål och syfte kan sammanfattas i fyra punkter:

  • För att leverera god service och kvalitativa produkter efter kundens behov
  • För att förstå våra kunders önskemål bättre
  • För att erbjuda relevant utbildning utifrån kundens intressen
  • För att få information om hur vi kan förbättras

Vilka personuppgifter vi behandlar

De uppgifter vi handhar är de uppgifter vi får i samband med bokning av utbildning, e-learning, förstudie, utvärdering, bokleverans, kontakt vid rådgivning kring utbildning, uppföljning, anmälan till våra Inspirationsbrev eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss för ytterligare kontakt.
Vi behandlar personuppgifter, dvs. namn, befattning, mail, telefonnummer och e-mailadress på tidigare deltagande eller intresseaktiviteter. Om utbildningen kräver hanteras också personnummer och ev. hemadress beroende på vilken adress deltagaren uppger.

Cookies

På PB & Partners webbplatser använder vi cookies till webbanalys för att förbättra och utveckla både webbplats och besöksupplevelse. Vi använder även cookies för att kunna registrera en utbildning, intresseanmälan eller en kontakt och vid delning av information i sociala medier.

Hur uppgifter hanteras

Uppgifterna lagras i vårt kundsystem för att skicka information, inspiration och erbjudanden om relevanta utbildningar samt att ge support/uppföljning. 

Att ta del av personlig marknadsföring är valbart. Du kan när som helst kontakta oss om du inte längre önskar ta del av inspirationsbrev.

Rättslig grund
De uppgifter som sparas är enligt de krav som ställs av gällande lagar, avtal, föreskrifter och förordningar, däribland Bokföringslagen.

Hur länge dina uppgifter sparas
PB & Partners följer de tidsangivelser för sparande som GDPR anger och bevaras endast så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Utöver det kan du närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med
PB & Partners använder sig av partners som hjälper oss med leverans av utbildningar, föreläsningar och coachningar, men också i sammanhang av marknadsföring, ekonomi och samarbeten vid utbildningar.  När vi delar dina uppgifter med partners har vi avtal och rutiner för att skydda dina personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan ditt samtycke och vi verkar aktivt för att dina kontaktuppgifter inte skall användas i massmarknadsföring.

Länkar till andra webbplatser
Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på en webbplats som administreras av PB & Partners.

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Rätta felaktiga/inaktuella uppgifter
Du har rätten att begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Ta bort dina personuppgifter
Du har rätten att begära att vi fullständigt tar bort dina uppgifter.

Bli informerad om vilka uppgifter vi har
Du har rätten att få veta vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen.

Återkalla ditt samtycke
Du har rätten att närsomhelst återkalla ditt samtycke för bevarandet av personuppgifter.

Om du upplever att dina rättigheter inte respekteras av PB & Partners AB har du rätt att kontakta Datainspektionen.

Kontakt

PB & Partners AB
Wallingatan 37
111 24 Stockholm
E-mail: info@petrabrask.se