Kursdeltagare inom kundservice

VERKTYG FÖR LIVET

Lill-Anita Sönnerbo, Head of Customer Relations, var med och genomförde vårt utbildningsprogram i personlig effektivitet och stresshantering på Global Connects  kundservice, secondline, reklamationsteam och kundkommunikationsteam. Gruppen bestod av 35 personer och programmet pågick under 10 veckor, i början av 2022. I programmet ingick föreläsningar för hela gruppen varvat med individuella utbildningstillfällen. 

kursdeltagare, kundservice, utbildning, personlig effektivitet, petra brask & partners

”Vi ville ge våra anställda en förståelse för hur viktigt det är att jobba strukturerat och styra över sina egna beslut och hur man leder sig själv genom arbetet och även privat.”

Varför valde ni det här utbildningsprogrammet för er arbetsgrupp?

– Anledningen varför vi ville göra satsningen var att vi hade en hög stressnivå som vi ville minska samtidigt som vi önskade få upp effektiviteten i gruppen. För många som arbetar i vår kundservice är det här ett av deras första jobb. Vi ville ge dem nycklar till arbetslivet bestående av både mjuka och hårda delar. Samt att vi ville att de anställda skulle få en förståelse för hur viktigt det är att jobba strukturerat och styra över sina egna beslut och hur man leder sig själv genom arbetet och även privat.

Vad blev effekten av utbildningsprogrammet?

– Det blev en aktivitet som värdesattes av gruppens medlemmar.  Den har bidragit till att stressen har sjunkit, välmåendet har ökat och även effektiviteten har ökat markant. Deltagarna har börjat reflektera, strukturera och planera bättre. När jag, som gruppledare, frågar vad dem har tagit med sig från utbildningen, är svaren; ”Jag är bättre på att planera min vecka”, ”Jag jobbar mer från kalendern” och framför allt ”Jag har fått med mig ett nytt mindset.”  

Vad tyckte deltagarna själva om utbildningen?

– Alla tyckte att utbildningen var bra och att de fick med sig verktyg för livet. Kursledarna var bra och skapade en god stämning i gruppen.

Mer om Lill-Anita: