HÅLLBART ARBETSLIV

5 tips från Effektivitetsskolan

Effektivitetsskolan - Ta hand om din hälsa och bli effektivare

VD-tidningen har skapat Effektivitetsskolan med hjälp av vår effektivitetsexpert Ingrid Hegg. Den kommer att vara i tre delar. Den första delen kan du läsa mer om här, i VD-tidningen. 5 viktiga tips som Ingrid delar med sig av i VD-tidningens Effektivitetsskola är bland annat dessa:

1. Sömn

God sömn är kritiskt för din förmåga att tänka klart och fatta kloka beslut. 

2. MOTION

Regelbunden fysisk aktivitet stärker både din kropp och din hjärnas funktioner.

3. STRESSHANTERING

Att hantera stress är nyckeln till att kunna bibehålla en hög arbetskapacitet. Regelbundna pauser motverkar mental trötthet och bevarar energin. 

4. PLANERA DAGEN EFTER DIN HJÄRNKAPACITET

Välj aktivt när på dagen du är som mest alert och effektiv för krävande arbetsuppgifter. För många är det oftast är det på förmiddagen. 

5. DIGITAL DETOX

Minimera störningar från mobiltelefoner och andra digitala enheter.