HÅLLBART ARBETSLIV

Gör det nu-metoden

gör det NU-metoden, Ingrid Hegg, effektivitetsexpert, Petra brask & partners, hållbart arbetsliv

Använd gör det NU-metoden, dela upp dina uppgifter och ta beslut

Använd din existerande Att göra-lista eller skriv ner en lista på uppgifter du ska göra den närmaste tiden. Ta beslut om vad du ska göra med uppgifterna omgående! Använd Gör det NU-metoden och dela upp uppgifterna i kategorierna: 

  • Prioritera NU!
  • Planera NU!
  • Delegera NU! 
  • Stryka eller ta bort NU! 
  • Avsluta NU!

När du skriver ner dina uppgifter i listan försök vara så tydlig som möjligt och använd gärna nedanstående rubriker. Där du under rubriken nästa steg bestämmer vilken av ovanstående kategori du ska använda dig av samt vad den konkreta åtgärden är. Se vårt exempel nedan.

Att göra: ex. skriva reseräkning

Prioritet 1 – 3: Prio 1

Tidsåtgång: 50 minuter

Nästa steg: Planera nu. Boka tid i kalendern.