HÅLLBART ARBETSLIV

Självbestämmandeteorin och motivera dig själv

Självbestämmandeteorin och inre motivation

Forskarna skiljer på yttre och inre motivation. När det gäller yttre motivation kommer motivationen utifrån; som exempelvis lön, befordran, bonus eller kanske en tävling. När det gäller den inre motivationen är aktiviteten i sig din belöning. Psykologerna Edward Deci och Richard Ryan, som ligger bakom självbestämmandeteorin, kom fram till att den inre motivation är den renaste formen av hållbar motivation. I självbestämmandeteorin beskrivs tre grundläggande behov som behöver uppfyllas för att känna inre motivation.

  • Autonomi
  • Kompetens
  • Samhörighet

 

Om du lyckas tillgodose de här tre behoven finns det goda förutsättningar för att känna inre motivation och engagemang, passion och arbetsglädje.

Hur motiverar jag andra?

Vi får ofta den här frågan från våra deltagare – Hur kan jag motivera andra? Du kan inspirera andra men det är svårt att skapa en inre motivation hos någon annan. Däremot, kan du skapa förutsättningar för inre motivation och det gör du genom att bygga en relation. Då behöver du bygga upp två saker.

1.Bygg upp en trygghet

Hur gör du det? Jo, skapa en stabil mark, struktur, ramar och var konsekvent. Skapa en struktur där ni bryr er om varandra, en gemenskap där ni knyter nära band och känner sympati för varandra. Här finns tillit och trygghet där man kan känna sig trygg i sin chefs närvaro och förstår att hen vill mig väl.

2. Bekräfta att hen är individuellt viktig

Visa att hen berikar och är betydelsefull. Då känner hen att hen bidrar och är en del av gemenskapen. Därefter kan du lägga fram uppgiften till hen och gärna ge en känsla av positiv förväntan, något som leder till något gott.

Hur bygger du upp en trygghet och bekräftelse så att andra känner autonomi, kompetens och tillhörighet?

Ställ öppna frågor, bjud in till att lösa problem och skapa en bra och stöttande dialog. Visa att du är nyfiken på hens åsikt. Bjud in till att gemensamt utforska problemet. Det både stärker känslan av samhörighet och självstyre. Det är en bra grund till en sund trygg relation. Lyssna aktivt och bekräfta medarbetarens perspektiv. Visa att du vill sätta dig in i din medarbetares perspektiv och få hen att känna att du faktiskt förstår.

Hur motiverar jag mig själv?

Varför är det så svårt att gå från tanke till handling? Och hur skruvar du upp din motivation för det du vill genomföra?

1:a tipset –  Jo, genom att finna en förväntan, en förhoppning, något som ligger framför dig, något som är bättre än det du har idag.

2:a tipset – Gör tröskeln så låg som möjligt  – tänk ”bara 10 minuter”. Säg till dig själv att du bara behöver göra uppgiften i tio minuter. Avgränsa uppgiften och gör den tydlig. Då upptäcker du att uppgiften sällan är så tråkig som när du tänkte på den. Motivation kommer som en konsekvens när du börjat göra saker och sätter igång. Det är lönlöst att tro att du kan vänta på att motivationen kommer. Det gör den inte. Det gäller att börja och inte förvänta dig att uppgiften ska kännas inspirerande och stimulerande.

3:e tipset – Uppmärksamma dina framsteg och när du har ”flyt” (i arbetet). Efter tio minuter noterar du säkert att det känns bättre. ”Vad mycket jag hann på tio minuter”, tänker du nu. Eller så kanske du står i en lång kö och helt plötsligt öppnas en ny kassa precis bredvid dig. ”Jag kom först – vilket flyt jag har”, tänker du. Själv har jag en lapp på mitt skrivbord  där det står ”Uppmärksamma små framgångar idag!” Även små framsteg kan trigga igång din inre motivation. Det behövs alltså inga ”heureka moments” för att åstadkomma en positiv spiral. De små framstegen blir till stora framsteg.