HÅLLBART ARBETSLIV

Skapa din reflektionsrutin

tips att reflektera, Ingrid Hegg, fotograf Lo Varg, Petra Brask & Partners, Tidsbloggen, Tid att reflektera

Skapa en daglig rutin när du stannar upp och ställer dig några frågor

Att ha en daglig reflektionsrutin är oerhört välgörande och ger dig både energi, välbefinnande och inspiration. Skapa en rutin när du stannar upp och ställer dig några frågor, till exempel när du borstar tänderna på kvällen.

  • Vad var bäst den här dagen?
  • Vad är jag nöjd och stolt över idag?
  • Vad har jag lärt mig idag?
  • Vad är jag tacksam för idag?
  • Vad ser jag fram emot i morgon?

Forskningsstudier visar hur reflektionen är kopplat till minnet och vikten av att reflektera för att komma ihåg vad du faktiskt har gjort. Reflektionen är kopplad till hur du ser på ditt eget liv. Dessutom spinner en positiv arbetsreflektion kvällen innan över på jobbet nästa dag. 

Källa: Positive work reflection during the evening and next-day work engagement: Testing mediating mechanisms and cyclical processes, Sabine Sonnentag 2021

Skapa en veckoplaneringsrutin med några reflekterande frågor

En annat viktigt reflektionstillfälle är när du gör din veckoplanering.  Då du stämmer av veckan som varit och ser framåt i din kalender. Att ha en veckoplaneringsrutin hjälper dig att få överblick över din tid och din att-göra-lista och får dig att känna dig lugn. Det är också ett tillfälle när du uppmärksammar allt du faktiskt har åstadkommit under veckan. Medvetandegör att du har tagit ytterligare ett steg mot både kortsiktiga och långsiktiga mål och njut av det du har uppnått.

Förslag på frågor du kan ställa dig:

  • Vad är jag stolt över?
  • Har jag påbörjat ett projekt eller tagit tag i en surdeg?
  • Vad ser jag fram emot i helgen?

Gemensam reflektionstid

Andra reflektionstillfällen du kan ta till vara på är när du gör något nytt, exempelvis vid ett nytt projekt eller ett möte. Eller ännu bättre är att reflektera tillsammans med andra. Då får du fler perspektiv och ni skapar ett gemensamt lärande. På din egen kammare kommer du en bit men med en gemensam reflektionstid når vi längre.