HÅLLBART ARBETSLIV

SMART-modellen

Motivera dig med attraktiva mål

 

SMART-modellen. Om du vill öka din motivation och glädje kan du jobba med attraktiva mål och uppnåbara delmål. Det hjälper dig att skapa hög motivation under en längre period. Tänk på att det finns vissa saker som är viktiga att tänka på när du börjar sätta upp dina mål. 

  • Se till att belöna dig själv när du når ett delmål och även slutmålet
  • Bestäm i förväg vad din belöning ska vara
  • En populär modell för att formulera mål är SMART-modellen  

SMART-Modellen

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Attraktivt / Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidsbestämt

Genom att använda den här modellen kan du göra dina mål tydliga, konkreta och mätbara samt attraktiva. Det ger dig en mer hållbar motivation. Den här modellen hjälper dig att följa din framgång och justera din plan vid behov. Lycka till!