Hållbart arbetsliv

Vad är viktigt på riktigt?

vad är viktigt på riktigt, hållbart arbetsliv, petra brask, ingrid hegg, petra brask & partners, frukostföreläsning, relationer, effektivitet, föreläsare

Vad är viktigt på riktigt i en relation?

Att våga prata om det som är viktigt på riktigt är en mycket viktig insikt jag har fått när det gäller relationer. Speciellt om det är något som skaver. En bra fråga du kan använda i din relation är:  Hur tycker du att du och jag har det?

 

Tänk också på att ni är tre i en relation; du, jag och vi. Den här frågan handlar om vi:et. Om svaret på frågan blir ”bra” då kan du gå vidare och fråga ”Vad är det som är bra?” eller  ”Vad skulle kunna bli bättre?”

 

Fler frågor du kan använda i olika relationer

Andra givande frågor att ställa i dina relationer med dina vänner, familj och partner.

  • Vad är mest viktigt för dig i vår relation? 
  • Hur kan jag stötta dig?
  • Hur kan jag visa att du är viktig för mig ? Att du är älskad?

Det är också viktigt att uttala förväntningar i en relation. Exempel på uttalde förväntningar skulle kunna vara:

  • Det här skulle jag önska att du stöttar mig i.
  • Det här är viktigt för mig.
  • Det här är de tre viktigaste sakerna för mig i vår relation.