Företagsanpassad föreläsning

Motivation och arbetsglädje

Enligt Bonniers svenska lexikon är motivation ”drivkrafter bakom ett beteende eller en handling”. Du bär på din egen unika motivation med drivkrafter som drömmar, visioner och önskningar. Inom idrotten pratas ofta om att motivation slår talang. Ett lag som på pappret har mindre skickliga men starkt motiverade spelare, vinner ofta över laget med de bättre spelarna utan tillräcklig motivation.

Motivationsforskaren Frederick Herzberg konstaterar att motivation är ”den process som aktiverar och dirigerar människans beteende gentemot vissa mål”.  Hertzbergs två-faktorsteori är indelad i hygien- och motivationsfaktorer och den belyser det som minskar eller ökar arbetsglädjen och prestation.

Inom företag och organisationer är motiverade medarbetare en av de mest värdefulla tillgångar för att säkerställa nöjda kunder och en framgångsrik verksamhet. Det kan vara stor skillnad mellan det en människa kan prestera och det hen faktiskt presterar. När motivationen är stark finns det nästan inget som kan stoppa oss från att nå vår fulla potential, utvecklas och uppnå framgång. 

Låt motivationen leda dig och din organisation mot era mål och drömmar och hitta och behåll er arbetsglädje! 

Föreläsningsinnehåll - Motivation och arbetsglädje

Lästips - Motivation och arbetsglädje

Bokningsinformation - föreläsning

Kontakta oss