FÖRETAGSANPASSAD FÖRELÄSNING

Så stärker du relationen till dig själv och andra

När våra deltagare får frågan om vad de önskar att de hade mer tid för brukar de svara; tid för relationer. De önskar mer tid för att odla relationen till sig själv – egen tid, reflektionstid. De önskar också mer tid för familj, vänner och kollegor. Forskare på området kan bara bekräfta att detta är något vi människor mår bra av att prioritera. Att ha nära, givande relationer är ett av de bästa skydden mot stress. Men är man stressad är det svårt att odla sina relationer. 
 
Är det vår uppskruvade tillvaro som gör att våra relationer inte får tillräckligt med tid och utrymme? Vilka knep finns det för att prioritera goda relationer i vardagen?

Öka förståelsen för varandra för bättre samarbete och tillitsfulla relationer.

Föreläsningsinnehåll - Så stärker du relationen till dig själv och andra

Lästips

Bokningsinformation - föreläsning