Företagsanpassad föreläsning

Tid för upskill och reskill

Tid för upskill och reskill. Sätter du av tillräckligt med tid för lärande i din vardag? Hinner du ens fundera över din utveckling och sätta upp kunskapsmål? Bristande tid anges som den största hindret till kompetensutveckling. Studier från World Economic Forum visar att 50% av alla anställda världen över behöver signifikant nya kunskaper.

De jobb som i framtiden försvinner gör att vi behöver helt nya kunskaper – reskill. De jobb som finns kvar blir alltmer komplexa – upskill. I Sverige skulle det innebära att omkring 2,5 miljoner svenskar är i stort behov av kompetensutveckling. Halveringstiden för kunskap är i dag fem år och för vissa tekniska färdigheter så lite som 2,5 år. Samtidigt säger hela 40 procent av de anställda att de inte ägnar någon tid åt kompetensutveckling.

Föreläsningsinnehåll - Tid för upskill och reskill

Lästips

Bokningsinformation - föreläsning

Kontakta oss