Upskill och reskill – effektivt vardagslärande för framtiden

vardagslärande, effektivitet, upskill, reskill, petra brask & partners, tidsblogg, inspirationsbrev

Därför står vi inför en revolution inom lärande - upskill och reskill

Med digitaliseringen och omvärldens förändringar uppstår nya krav och förväntningar på oss i arbetslivet. Hur ska vi hinna lära oss nya kunskaper i en för många så intensiv vardag?

Studier från World Economic Forum visar att 50% av alla anställda världen över behöver signifikant nya kunskaper. De jobb som i framtiden försvinner gör att vi behöver helt nya kunskaper; reskill. De jobb som finns kvar blir alltmer komplexa; upskill. I Sverige skulle det innebära att omkring 2,5 miljoner svenskar är i stort behov av kompetensutveckling. Halveringstiden för kunskap är i dag fem år och för vissa tekniska färdigheter så lite som 2,5 år. Samtidigt säger hela 40 procent av de anställda att de inte ägnar någon tid åt kompetensutveckling. Bristande tid anges som den största hindret till kompetensutveckling.

Sätter du av tillräckligt med tid för lärande i din vardag? Hinner du ens fundera över din utveckling och sätta upp kunskapsmål?

Lärande gör oss friskare, rikare och gör det lättare att få (och behålla en partner

Forskare på Umeå Universitet har studerat 15.000 människor i 25 olika länder under 20 års tid och funnit att länder som stödjer en högre utbildingsnivå, har invånare som är lyckligare och mer hälsosamma. En studie på Oxfords Universitet visade att människor som studerar utanför arbetstid förbättrar sin psykiska och fysiska hälsa samt rapporterar att de känner en större tillfredsställelse i livet. Forskningen ser också ett samband mellan lärande och högre grad av självbestämmande, något som minskar stress.

Lärande gör oss rikare. Den amerikanske entreprenören och författaren, Jim Rohn är känd för att bland annat ha sagt“if you want to increase your income, increase your vocabulary.” Om du vill öka din inkomst,  öka ditt ordförråd. Under pandemin var det många som funderade över sina karriärer och passade på att lära sig nya kunskaper för att kunna avancera i karriären. Även anställda som tar del av interna utbildningprogram visar på en tydlig inkomstökning.

Att lärande gör det lättare att hitta en partner är tydligt när vi tar del av statistik från de stora dejtingföretagen; Match, Tinder med flera. Medlemmar på dessa dejtingsajter anger att de helst vill dejta någon som har högre utbildningsnivå än de själva.

Vad som kanske är mer förvånande är att lärande gör det lättare att behålla en relation. Att lära dig något nytt gör dig mer attraktiv för din partner. Kan ni dessutom lära er något nytt tillsammans fungerar den utvecklingsresan som ett kitt i relationen och kan föra er närmare varandra.

Planera och prioritera med långsiktiga läromål - Inventera kompetensbehovet

Exakt vad ska vi fokusera på att lära oss då? För att möta framtiden behöver vi utveckla våra mjuka och hårda färdigheter.

Mjuka färdigheter – samarbete, emotionell intelligens, kreativitet, nyfikenhet, medkänsla

Hårda färdigheter  – kunskaper om AI, programmering, design, blockkedjeteknik

De mjuka kunskaperna är de som gör oss människor smartare än robotar. Varje organisation behöver se lärandet som en viktig del av sin strategi. Lärande är en del av nyckeln i en organisation som visar på välmående och förväntad utveckling. Fler organisationer går från att kartlägga sin kompetens en gång per år till en gång per kvartal.

Träna din förändringsförmåga och öva in goda vanor för mikrolärande

Mikrolärande betyder egentligen att dela upp ditt lärande i små delar. ”As long as necessary – as short as possible.” Det är inte lämpligt när du ska lära dig svåra och komplicerade processer.

Träna din förändringsförmåga – pandemin har visat att det går, men förändras för att du vill – då blir förändring lika med förbättring. Utmana dig själv att göra något nytt och något svårt. Öva på att göra och tänka annorlunda även när det tar emot.

Använd dina mänskliga superkrafter – din förmåga att samarbeta och skapa tillsammans med andra. Ta dig tid att lära känna nya människor från andra kulturer.

Effektivisera vardagslärandet med 5-stegsmodellen

 1. Vad ska vi lära?
  Inventera kunskapsbehovet hos dig själv

 

 1. Lära att lära
  Världens tredje mest populära utbildning heter Learning how to learn med Barbara Oakley på University of San Diego. Det är en kostnadsfri utbildning med både vetenskapliga och väl beprövade tips om hur man lär sig på det mest effektiva sättet. 3 miljoner har gått den kursen på plattformen Coursera

 

 1. Konkreta behov
  Vilka konkreta kunskapsbehov finns det i den organisation du arbetar i eller planerar att arbeta i?

 

 1. Vardagslärande
  Skapa rutiner för att få in lärande i din vardag. Gör det lätt att lära. Skapa en delad digital kunskapsbank och sätt lärandet i fokus på din arbetsplats.

 

 1. Lärande över tid
  Vad behöver du lära dig på lång sikt? Gör en långsiktig lärplan. Lärandet behöver vara inte bara inom vårt eget ämnesområde, utan ännu bredare. Då sker innovation, d.v.s. det föds nya idéer som gör nytta.

Förslag på nästa steg...

 • SÄTT LÄRANDET I FOKUS – Det behöver inte vara komplicerat. Läs på om ett ämne du redan är intresserad av. Fråga chefen om ni kan ägna tid åt lärande dagligen på jobbet. Sök kunskap från hela världen.
 • TYDLIGA MÅL – för att ditt lärande verkligen ska bli av är det viktigt att du sätter tydliga mål. Vad är det du vill lära dig och vad ska du uppnå? Bryt ner målet i både kort- och långsiktiga mål, så att du vet vad ska du göra redan de närmaste dagarna. Skriv ner, så blir målet konkret och mätbart redan idag och din motivation ökar. Planera in tid för ditt lärande genom att lägga in påminnelser i kalendern, så ökar chansen att ditt lärande blir av. Det är bra att planera in lärandet tillsammans med andra vanor som du redan har, till exempel att lära när du tar en kopp kaffe eller när du sitter på bussen. Berätta sedan för dina kollegor eller andra i din närhet om dina mål och vad du tänkt lära dig. Då har du startat processen och ett åtagande inför dig själv.
 • BOKA IN TID – för att planera och reflektera i början och slutet av dagen. Skriv tre frågor till dig själv som du ska besvara när du reflekterar exempelvis;
  • Vad har jag lärt mig idag?
  • Har jag gjort något annorlunda?
  • Vad är min vision för lärande imorgon – dvs vad ser jag för bra saker hända? (en sorts ”framgångs-scenario”)?
 • MÖTEN – Börja varje möte med; Vad önskar du lära dig idag? Avsluta varje möte med; Vad har du lärt dig?

Vi på Petra Brask & Partners hoppas få vara en del av ditt vardagslärande och du hittar fler tips på ny kunskap som du kan lära dig i vår kunskapsbank på vår hemsida petrabrask.se

Önskar dig en kunskapsfylld vecka.

Petra Brask, effektivitetsexpert, författare och föreläsare

Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något - det är kunskap.

Nästa frukostföreläsning - reflektionstid

Unna dig att reflektera över hur du kan få in mer reflektionstid när vi kör igång med vårens första frukostföreläsning fredag den 3 februari 2023, kl. 8 – 8.50. Varmt välkommen! Anmäl dig här senast den 2 februari.

 

Dela gärna detta inlägg

PB Partners Dream Team

Om Tidsbloggen

Vem bestämmer över din tid?
I Tidsbloggen delar vi med oss av våra tankar och reflektioner kring våra liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners.

Kategorier