FRUKOSTFÖRELÄSNING
Tid för upskill och reskill
den 11 november 2022

Nu är det dags för höstens andra frukostföreläsning – Tid för upskill och reskill. Sätter du av tillräckligt med tid för lärande i din vardag? Hinner du ens fundera över din utveckling och sätta upp kunskapsmål?

Bristande tid anges som den största hindret till kompetensutveckling. Studier från World Economic Forum visar att 50% av alla anställda världen över behöver signifikant nya kunskaper. De jobb som i framtiden försvinner gör att vi behöver helt nya kunskaper; upskill. De jobb som finns kvar blir alltmer komplexa; reskill. I Sverige skulle det innebära att omkring 2,5 miljoner svenskar är i stort behov av kompetensutveckling. Halveringstiden för kunskap är i dag fem år och för vissa tekniska färdigheter så lite som 2,5 år. Samtidigt säger hela 40 procent av de anställda att de inte ägnar någon tid åt kompetensutveckling. 

Fredagen den 11 november bjuder vi dig på höstens andra frukostföreläsning, klockan 8.00-8.50. Då får du tips och motivation för att skapa mer utrymme och tid för ett effektivt vardagslärande. Du äter din frukost online med oss.

Få konkreta tips och inspiration

Ps. Vill du få tips och inspiration redan nu, innan vi ses den 11 november? Läs Petra Brasks senaste blogginlägg på Tidsbloggen – Kicka igång hösten med fresh start-effekten 

Information om vår frukostföreläsning - tid för upskill och reskill