Team icon

Effektivare med Teams

Effektivare med Teams är en halvdagsutbildning som ger ditt team en aha-upplevelse för ett nytt sätt att arbeta. Under kursen får ni konkreta verktyg så att ni kan komma igång och jobba direkt med Teams.

Med åren förändras våra arbetsförutsättningar och vi får nya mer eller mindre revolutionära arbetsredskap. Vissa tar vi till oss lättare än andra som kräver en större insats av oss för att förändra gamla invanda vanor. 

Microsofts Teams är en produkt som ingår i en ny form av samarbetsverktyg (Collaboration = NAV) som just nu introduceras på flera arbetsplatser. Det är ett verktyg som ger större möjligheter att strukturera oss i grupp både informations- och kommunikationsmässigt. En enklare struktur och öppnare kommunikation bidrar till en högre effektivitet och mindre stress. Teams är ett verktyg som ingår i Office 365. 

Kursinnehåll effektivare med Teams

  • Fördelarna med Teams
  • Arbeta med Teams från din smartphone
  • Praktisk träning
  • Förhållningssätt till Teams
  • Nätverka & kommunicera
  • Koppla samarbetsprogram till kanaler
  • Koppla uppgifter till uppgiftslistan i Outlook

Hur går det till?

I denna utbildning skapar vi en förståelse vad Teams kan tillföra och hur det kan integreras i ditt arbete samt vilka delar som kan ersätta ditt nuvarande arbetssätt till ett nytt effektivare arbetssätt. Du kommer att få bygga upp din struktur i Teams och lära dig hur du bäst kommunicerar i Teams.
 
Efter utbildningen Effektivare med Teams kommer du att känna dig trygg och inspirerad av att sätta igång att samarbeta i Teams.

Efter kursen

  • Förstå fördelarna med Teams
  • Samarbeta effektivt via teams
  • Kommunicera via Teams

Kontakta oss

Boka EFFEKTIVARE MED TEAMS