Effektiva och meningsfulla möten, Petra Brask & Partners

Effektiva och meningsfulla möten

Utbildningen effektiva och meningsfulla möten är för dig och dina medarbetare som önskar större engagemang och delaktighet i din arbetsgrupp. Att komma överens om vilka spelregler som ska gälla mellan deltagarna, är ett effektivt sätt att skapa delaktighet och medansvar.

Hur du fördelar roller och ansvar bland deltagarna är en grundläggande fråga som handlar om värderingar, om människosyn i organisationen och hos varje individ.

Kursinnehåll effektiva och meningsfulla möten

Hur går en utbildning i effektiva och meningsfulla möten till?

Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt skräddarsy utbildningen utifrån era förutsättningar och behov.  

Under kursdagen kombinerar vi teori med praktik. Vi går igenom och provar olika typer av roller under mötet och olika typer av möten samt när det är lämpligt med vilka mötesformer. 

så här säger andra kursdeltagare

5/5
"Mina möten har gått bra! Jag har framför allt tänkt på att styra upp de möten där det inte funnits någon ”given” mötesledare med att hjälpa till att hålla agenda och tid. Har även blivit bättre på att säga till när jag inte kan/behöver vara med på möten samt att strukturera upp min Outlook med uppgifter som dyker upp under och efter möten. Tack för en givande dag!”
BoKlok Housing
5/5
”Denna utbildning borde enligt min mening ingå i allas introduktionsplan på företaget för att skapa en gemensam kultur och förståelse! En stor del av kursens givande tycker jag var att vi själva gemensamt fick komma fram till vad som var viktigast, och att vi fick möjlighet att praktisera detta under en hel dag under olika mötesformer. Det skapade även en stor kreativitet.”
BoKlok Housing
5/5
Otroligt nyttigt med tips om hur man effektiviserar möten eftersom dessa slukar en stor del tid av arbetsdagen.
Swedegas

Efter kursen effektiva och meningsfulla möten

Kontakta oss