Personlig effektivitet, effektivitetsutbildningar, Petra Brask & Partners

Personlig effektivitet

Personlig effektivitet är en tidseffektiv utbildning i Time Management där du snabbt lär dig det som är mest relevant för att på ett smidigt sätt omsätta din kunskap till konkreta handlingar. 

Oavsett hur bra du och din organisation är kan ni alltid bli bättre tillsammans. Med vår utbildning personlig effektivitet får din organisation ett enat och målinriktat tankesätt och en gemensam effektiv arbetskultur.

Effektivitet handlar om att nå ett önskat resultat med minsta möjliga ansträngning. I filmen nedan förklarar effektivitetsexperten Petra Brask, på en minut, skillnaden mellan produktivitet och effektivitet. Filmen är ett samarbete med tidningen Chef. 

Kursinnehåll personlig effektivitet

Hur går utbildningen till?

Före utbildningen i personlig effektivitet får alla kursdeltagare svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt skräddarsy utbildningen utifrån era förutsättningar och behov. 

Under seminariedagen kombinerar vi teori med workshops med en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag och känna att den blir effektivare.

Under utbildningsdagen applicerar du kunskaperna i din dagliga verksamhet.

Efter utbildningen kan du som deltagare välja att få uppföljning via mejl på de verktyg du valt att träna på.  Vi erbjuder även individuell utbildning och uppföljning för varje deltagare efter att man har gått en grupputbildning.  

så här säger våra kursdeltagare

5/5
"Jag har tagit ett ägarskap över min egen tid. Det är jag som planerar nu och inte andra som bara kan skjuta in saker. "
5/5
"Vi lärde oss enormt mycket under utbildningen tack vare ett bra kursupplägg och kursledaren Petra som är full av energi. Den tid vi la ner på kursen var och är än idag extremt värdefullt för vårt arbete."
Nordea
5/5
"Vinsten av utbildningen var en mental befrielse när vi började använda våra arbetsverktyg som Outlook, kalendern med mera på ett rätt och effektivt sätt."
Skanska

Efter kursen i personlig effektivitet

Kontakta oss