Självledarskap, Petra Brask & Partners

SJÄLVLEDARSKAP

Utbildningen Självledarskap är fylld med tips och verktyg för att skapa effektiva vanor och rutiner som ger ett mer hållbart och hälsosamt liv.

När den geografiska distansen till våra arbetsplatser och kollegor ökat har samtidigt den mentala distansen till jobbet minskat. Hur skiljer vi då på jobb och fritid? Det här behöver inte alls vara en utmaning för dig vars strategi alltid är att totalintegrera arbete och fritid. Jobba kan man väl göra närsom? Samtidigt finns det kollegor eller kanske en partner som mår dåligt av denna gränslösa tillvaro. Inget är rätt eller fel. Det är bara helt olika strategier.

Har du ett behov av att skilja på jobb och fritid? Hur sätter du sunda gränser?  Är du något du saknar tid för i ditt liv just nu? Under utbildningen Självledarskap får du kunskap baserat på den senaste forskningen för att enkelt och smidigt hantera tids- och energikrävande utmaningar. Du får ta del konkreta metoder för att skapa en effektiv och meningsfull arbetsvardag. Med god planering, struktur och framförhållning kan alla få sunda strategier för att balansera arbete, fritid och sömn.

Kursinnehåll - Självledarskap

Hur går det till?

Före utbildningen får alla svara på en personlig enkät så att vi vet gruppens och individens nuläge. Det här gör vi för att på bästa sätt skräddarsy utbildningen utifrån era förutsättningar och behov.

Under utbildningen kombinerar vi teori med workshops och en mängd verktyg för att du ska kunna frigöra tid för värdeskapande uppgifter, få kontroll över din arbetsdag och känna att den blir effektivare. Du får konkreta metoder så att du kan applicera kunskaperna direkt i din dagliga verksamhet.

Efter utbildningen kan du som deltagare välja att få uppföljning via mejl på de verktyg du valt att träna på.  Vi erbjuder även individuell utbildning och uppföljning för varje deltagare efter att man har gått en grupputbildning.

Efter kursen - självledarskap

Kontakta oss