PERSONLIG EFFEKTIVITET OCH STRESSHANTERING

Utbildnings program

Vårt utbildningsprogram i personlig effektivitet och stresshantering innehåller flera utbildningsmoduler och långsiktigt stöd. Detta för att få till en förbättring och förändring på långsikt både för dig som individ och för ditt team. Du som deltagare får träna i ett beteende där du bättre kontrollerar din egna arbetssituation. Dina individuella mål ger dessutom påtagliga kvalitetsvinster för hela din organisation. 

Företagsanpassade utbildningsmoduler

  • Förstudie – i vårt utbildningsprogram ingår en tidsstudie. Innan vi håller den första föreläsningen får alla deltagare i gruppen svara på en förstudie. Det väcker medvetenheten samt visar gruppens behov.
  • Föreläsningar för hela gruppen – seminarium och workshops där vi varvar teori och praktik. De inspirerar, skapar en gemensam plattform med konkreta verktyg för medarbetare samt en team-känsla.
  • Individuell utbildning – en individuell utvecklingsplan och träning av de tekniska verktygen hjälper deltagaren att implementera kunskaperna på ett sätt som fungerar för just denna individ.
  • E-utbildning ger varje deltagare möjlighet att ta till sig konkreta verktyg i sin takt med fokus på det steg som är mest relevant för dem, just då. 
  • Efterstudie – erfarenhet, slutsatser och utvärdering av programmet. Utvärdering av tidsstudien, dvs jämföra för- och efterstudien för gruppen.

Långsiktigt stöd och support

  • Tillgång till långsiktigt stöd i vår kundportal där lathundar, kursmaterial och mallar finns tillgängliga
  • En kunskapsbank som stöttar i att hålla fokus på det nya arbetsättet och hålla det levande; fullmatade inspirationsbrev varje månad, kunskapsfilmer på vår YouTube kanal, böcker i personlig effektivitet, månatliga inlägg med konkreta tips och modeller i vår Tidsblogg, aktuella podavsnitt i vår podcast Tidspodden samt fyra frukostföreläsningar per år med aktuella ämnen.

Innehåll i utbildningsprogrammet

5/5
“Otroligt bra tips och råd. Bra föreläsare som engagerade alla. Skönt att gå från en utbildning med en ren inbox och en fantastisk kalender. Stort tack! “
Jenny Sundberg
Fazer Food Services AB
5/5
"Mycket givande dag med en föreläsare som kunnigt, pedagogiskt och med mycket humor gav mig ny energi och hjälp att fokusera på nya tankebanor."
Maria Carlson
Akademikonferens

Kontakta oss