FÖRETAGSANPASSAD FÖRELÄSNING

Dags för en mötesrevolution?

Längtar du också efter effektivare möten? Den svenska möteskulturen väcker förvåning internationellt då så pass stor del av vår mötestid går åt till möten. Tidstjuven ”För många och långdragna möten” är vår näst största tidstjuv tätt efter den största tidstjuven ”Svårt att säga Nej.” Finns det ett samband?

I våra undersökningar noterar vi dessutom att 30% av arbetstiden går åt till interna möten, ännu mer om du är chef. 50% av dessa saknar syfte och mål. 50% är dåligt förberedda och 40% anser att det är otydligt vad som bestäms.

När den geografiska distansen till våra arbetsplatser och kollegor ökat har samtidigt mötestiden skjutit i höjden. Vi har gjort en stor digital kunskapsförflyttning under pandemiåren. Trots det är det många som saknar kunskaper och verktyg för att bättre kunna använda mötestiden och tekniken för att frigöra tid och energi under möten. Meningsfulla möten bör vara kreativa, energigivande och engagerande. Tyvärr är detta ofta långt ifrån verkligheten. 

Föreläsningsinnehåll

Bokningsinformation - föreläsning