Företagsanpassad föreläsning i samtalsform

Ett samtal med entreprenören, företagsledaren och överlevaren Pigge Werkelin tillsammans med effektivitetsexperten, föreläsaren och författaren Petra Brask.

En företagsanpassad föreläsning i samtalsform

Tillhör du en organisation som hanterat en rad utmaningar med pandemi, handelsembargo, kostnadsinflation och utmaningar i produktioner och leveranser? Har du även hanterat en mängd privata kriser i form av arbetsförändringar och stora livsförändringar? I krisreaktionen identifieras oftast följande fyra faser; Chockfasen, Reaktionsfasen, Bearbetningsfasen och Nyorienteringsfasen. I den tid vi lever i kan det upplevas som att kriserna staplas på varandra och att det fattas tid för att hinna bearbeta och nyorientera oss. Men ibland går det också inflation i ordet kris.

Samtalsformen "Från kris till möjlighet"

Samtalsformen ”från kris till möjlighet” syftar på möjligheten att hitta positiva förändringar och möjligheter i en kris eller svårighet. Det handlar om att vända en negativ situation till något positivt eller dra lärdomar och göra förbättringar i efterdyningarna av en kris.

När vi konfronteras med en kris kan det vara naturligt att känna oro, rädsla eller uppgivenhet. Men det är viktigt att komma ihåg att även i de svåraste tiderna kan det finnas möjligheter till tillväxt, utveckling och innovation. Kriser kan fungera som katalysatorer för förändring och ge upphov till nya idéer, lösningar och möjligheter som kanske inte hade uppstått annars.

Hitta nya vägar framåt

Exempel på ”från kris till möjlighet” kan vara när ett företag möter ekonomiska svårigheter och tvingas att omstrukturera sin verksamhet. I stället för att bara fokusera på de negativa aspekterna av nedskärningar och förändringar kan företaget använda krisen som en möjlighet att ompröva sin affärsmodell, identifiera ineffektiviteter och implementera förbättringar. Resultatet kan vara ett mer effektivt och lönsamt företag.

På en personlig nivå kan en kris vara en tid av utmaning och smärta, men det kan också vara en tid av personlig tillväxt och förändring. Genom att möta och övervinna svårigheter kan vi utveckla nya insikter, stärka den inre motståndskraften och omvärdera våra prioriteringar och mål i livet. Kriser kan ge en möjlighet till självreflektion och leda till personlig utveckling och förbättring.

I samtalet ”från kris till möjlighet” ser vi inte en kris som enbart en plågsam händelse, utan också som en chans att lära oss något nytt, förbättra oss själva och hitta nya vägar framåt. Det handlar om att vara öppen för förändring och se bortom utmaningarna för att identifiera de möjligheter som kan växa fram ur krisen.

Föreläsning i samtalsform för dig och ditt team

I det här samtalet med dig och ditt team ges utrymme för reflektioner med fokus på;

Med Pigge Werkelin kan du räkna med att inget samtal är det andra likt. Det kommer oftast handla om företagande, om hur tsunamikatastrofen förändrade Pigges liv, om sorgearbete, om att möta människor i kris och om vikten att vårda sina relationer.  Det går liksom inte att sätta Pigge i ett fack. Det oväntade är hans signum. Petra Brask modererar samtalet med värme och fingertoppskänsla samt en tydlig öppenhet och lyhördhet för deltagarnas frågor och reflektioner.

Pigge Werkelin

Pigge Werkelin som är känd för sitt stora engagemang och starka driv kring utvecklingen av Gotland, har som mest varit chef för 250 personer på turistanläggningen Kneippbyn. När han lämnade det projektet satte han som mål att inte ha fler än fyra anställda. Det håller han nu även om det tillkommer en hel del konsulter. Pigge Werkelin arbetar med olika fastighetsprojekt, besöksnäring, flyg, rederier och hotell. Han planerar nu för en ekoby utanför Visby med 200 bostäder med skola och restaurang. Efter att han förlorade hela sin familj i tsunamin i Thailand 2004 mötte han Monika, vars man omkommit i en bilolycka. De har två tonårsdöttrar och Monika har sedan tidigare två vuxna barn. Tillsammans med Lena Katarina Swanberg har Pigge skrivit boken; Klockan 10.31 på morgonen i Khao Lak. Du kan läsa hans reflektioner i Piggebloggen och nyligen kom han ut med Piggepodden där hans samtal med starka kvinnor och förebilder ger lyssnarna gåshud.

Petra Brask, Effektivitetsexpert, Petra Brask & Partners, Föreläsare, Utbildare

Petra Brask

Petra Brask är effektivitetsexperten som i snart trettio år har föreläst för allt från FN till Coca-Cola. Med en gedigen erfarenhet från olika kulturer och länder som Iran, Storbritannien och Norden kan hon enkelt jämföra och fånga upp intressanta vinklingar i det internationella landskapet vi lever i idag. Petra var programledare för TV-serien Tidsjakten som gick på SVT hösten 2014 och har bloggat sedan 2009 på ämnet tid. Nyligen gav hon ut två böcker: Vem bestämmer över din tid? – konsten att frigöra tid och energi. (Lava förlag 2017). Koll på tiden – tips för skola, fritid, vänner och sömn. (Lava förlag 2019). Petra Brask är även programledare för den populära podcasten Tidspodden tillsammans med Lena Lid Falkman, forskare på Handelshögskolan. De delar med sig av forskning och tips om hur man får ihop tiden för livet och jobbet – tillsammans med aktuella gäster.

Tips!

Bokningsinformation - från kris till möjlighet

Kontakta oss