Företagsanpassad föreläsning

Prestationsångest

Dags att göra upp med din inre kravställare? Prestationsångest innebär att man har en överdriven oro inför sin egen prestationsförmåga. Det är också vanligt att man lägger mycket tid och energi på att överdrivet förbereda sig inför händelser där man vill prestera väl.

Känner du ofta att du kunde presterat lite bättre eller lite mer? Det är ett förhållningssätt som kan tyckas vara en positiv egenskap, men för den som aldrig känner sig tillfreds med sin insats kan det bli en plåga. Du kan ha prestationsångest oavsett om du faktiskt presterar bra eller dåligt. Att vara självkritisk och att underskatta sina prestationer är vanligt. 

Att ha höga krav på din insats i arbetet behöver inte vara dåligt. Men om du aldrig är nöjd med det du presterar kan du behöva skifta fokus. Personer med höga krav på sig själva har en tendens att ständigt höja kraven ytterligare istället för att känna sig nöjda. Detta kan leda till stress och utmattning. 

Föreläsningsinnehåll - Prestationsångest

Lästips

Bokningsinformation - föreläsning

Kontakta oss