Tidsbloggen

Rörigt värre

Jag känner mig rätt tillintetgjord som predikar ordning och reda, struktur och planering och samtidigt

Läs mer »