HÅLLBART ARBETSLIV

6 viktiga tips för att delegera

Bli en mästare på att delegera

När vi utbildar är det vanligt att vi får höra av våra deltagare att de vill ”skona” sina medarbetare och kollegor och väljer därför att inte delegera. ”De har ju så mycket just nu. Det är bättre att jag gör det själv”. Somliga tänker också ”Jag är lite kontrollfreak – jag vill ha det på mitt sätt”. Eller ”Jag har inte tid att delegera, det tar för lång tid att förklara”. Kom då ihåg att delegering handlar om att låta dina medarbetare få utvecklas och växa.

1. Fråga dig själv - Vem kan göra det här istället för mig?

När man har mycket att göra och känner sig stressad är det lätt att man inte ens tänker på möjligheten att delegera uppgifter. Därför kan det vara bra att som rutin ställa just den frågan.

2. Tänk i nya perspektiv

När vi utbildar är det vanligt att höra att våra deltagare vill ”skona” sina medarbetare och kollegor och väljer då att inte delegera. ”De har ju så mycket just nu. Det är bättre att jag gör det själv”. Somliga tänker att ”Jag är lite kontrollfreak – jag vill ha det på mitt sätt”. Eller ”Jag har inte tid att delegera, det tar för lång tid att förklara”. Då kan du tänka såhär:

  • Du gör gott – du utvecklar dina medarbetare när du delegerar. Många gånger känner, den du delegerar till, sig upplyft – hen får utföra arbetsuppgifter du gör och dessutom utvecklas och lära sig nytt.
  • Du utvecklas som ledare – du utvecklar din kompetens att bli bra på att delegera.
  • Du frigör tid – du frigör tid till det som är viktigt på riktigt. Du får utrymme i din kalender att ägna dig åt dina prioriterade arbetsuppgifter.
  • Din chef vill delegera – då måste det finnas luft för dig att ta emot nya arbetsuppgifter. Din chef vill säkerligen delegera uppgifter till dig. Då behöver du delegera till dina medarbetare för att få utrymme i kalendern.

3. Visa att du litar på dina medarbetare

Ägna dig inte åt micro management – det är det ingen som uppskattar. Att detaljstyra eller hänga över axeln är det ingen som utvecklas av, varken du eller den du delegerar till. 

4. Se till att den du delegerar till får mandat

Men kom ihåg att det är du är du som har ansvaret. 

5. Acceptera att uppgiften kanske utförs på ett annat sätt än du hade tänkt

Det kanske till och med blir bättre?

6. Bli ett delegeringsproffs

Var tydlig i dina förväntningar. Berätta mål/ syfte. Säkerställ att mottagaren har förstått uppgiften. Boka in avstämning. Coacha och stöd under tiden. Utvärdera tillsammans: Vad blev bra i delegeringen och vad kan vi lära oss till nästa gång?