HÅLLBART ARBETSLIV

7 tips för att hantera dina höga krav

duktighetsjakten, värdelös kontra perfekt,illustration, tusch och krita, petra brask & partners, personlig effektivitet, time management

Är du perfektionist?

Om perfektionismen till stora delar styr ditt liv kan det vara läge för en förändring. Lösningen är inte alltid att sänka kraven. Det handlar mer om att skifta fokus på hur du tar dig an uppgifter och tolkar dina resultat. Perfektionism delas in i två dimensioner. Den ena kallas perfektionistisk strävan och handlar om att man sätter upp höga mål för sig själv och har höga krav och ambitioner. Den andra dimensionen kallas perfektionistisk oro och innebär att oro och ängslan över att inte kunna leva upp till krav man ställer på sig själv eller upplever att andra ställer på en.

Här kommer 7 tips för att hantera dina höga krav, som jag har fångat upp av Alexander Rozental, psykolog och författare till boken Bättre än perfekt.

1. Motivera din förändring

Hitta skäl till att göra saker annorlunda. Vad finns det för nackdelar med ditt nuvarande perfektionistiska beteende?  Finns det små saker du kan ändra på redan nu?

2. Inhämta information

I många fall är perfektionism förknippad med föreställningar om vad som händer om kraven inte uppfylls.  Testa farhågorna: Vad är det värsta som kan hända om dina högt ställda krav inte uppfylls?

3. Nyansera

Perfektionister har lätt att se sig själva eller sina prestationer i svart och vitt. Antingen är man värdelös eller perfekt alternativ inkompetent eller kompetent.  Målet är inte att bli bäst på allt utan att nyansera bilden av dina prestationer.

4. Experimentera

Att eftersträva perfektion leder ofta till beteenden som du tror är nödvändiga för att nå en viss standard. Och det är ofta ett kontraproduktivt beteende då du lägger alltmer tid och energi på saker som sällan spelar någon roll i slutändan. Risken är stor att du går miste om annat i livet. Testa vad som händer om du gör annorlunda.

5. Notera det positiva

Perfektionister diskvalificerar sig själva alltför lätt när saker går bra men uppmärksammar det som du upplever gick dåligt. Hur kan du öka fokus på det positiva och det som går bra? Och för sådant som du uppfattar som negativt och kritik – går det att rama om som förbättringsförslag istället?

6. Byt perspektiv

Talar du till dig själv på ett sätt som du aldrig skulle göra till en vän eller ditt barn: ”du är värdelös, vad håller du på med, nu misslyckades du igen”. Försök att byta perspektiv och omformulera dig som om du pratade med din bästa kompis: Vad skulle du säga då? Bekräfta att det känns svårt, påminn om helhetsbilden, var stöttande och försök hitta vägar framåt, exempelvis ”jag förstår att det känns tufft …”.

7. Vidga ditt liv

Hela självbilden får sig en törn när du upplever att det går dåligt på just ditt viktigaste område. Då behöver du införa andra områden att basera ditt egenvärde på.  Gör något som får dig att må bra. Hitta aktiviteter där du inte behöver tävla eller prestera. Kanske redan idag?

Och slutligen; mår du riktigt dåligt – sök hjälp hos psykolog eller psykoterapeut.

Perfect is the enemy of good