HÅLLBART ARBETSLIV

Delegera med tydlighet och tillit

Skillnad på att delegera och att be om hjälp

Vad är egentligen skillnaden mellan att delegera och be om hjälp? Och hur kan du delegera på ett sätt som motiverar och engagerar? Våra effektivitetsexperte bjuder på en konkret delegeringsmodell som bygger på både tydlighet och tillit. 

När vår effektivitetsexpert Jan Winstedt började leta efter forskning om delegering kunde han konstatera att det inte fanns så mycket att gå på. Istället intervjuade Jan flera deltagare om vad de ansåg vara delegering och hur en bra delegering går till. Det finns såklart delade meningar om vad är en bra delegering är. Men det han kunde konstatera är att de flesta anser att delegering inte är en order utan det är en uppgift som man kan tacka ja eller nej till.

Delegera eller be om hjälp

Skillnaden mellan att delegera eller att be om hjälp beror på uppgiftens karaktär och hur stor utmaning det är för den som blir tillfrågad. 

 • Att be om hjälp – om du ber en kollega att göra något som du vet att den personen har gjort flera gånger tidigare, att hen inte behöver anstränga sig samt att det inte är någon större utmaning för den tillfrågade personen, då ber du om hjälp.
 • Delegera – om du däremot har en uppgift som är mer utmanande och innebär att personen måste anstränga sig och kanske kliva ur sin komfortzon, då är det en delegering det handlar om. 

Att delegera med tydlighet och tillit

Du som ska delegera

 • Tänk på att delegera i god tid innan uppgiften ska vara klar
 • Kolla av vem som har bäst förutsättningar för uppgiften; kunskapsmässigt och tidsmässigt för att genomföra uppgiften
 • Var med på resan och stötta utan att lägga dig i hur uppgiften görs

Du som är mottagare av uppgiften

 • Är det här en uppgift som jag kan genomföra – kunskapsmässigt och tidsmässigt?
 • Får jag och har jag rätt förutsättningar?
 • Är syftet och målet klart och tydligt med uppgiften som jag ska utföra?

Forskning om delegering

 • Delegering ger ökad motivation hos individen
 • Det ökar förtroendet inom relationerna
 • Effektiviten ökar 
 • Delegering skapar redundans

Forskning visar att delegering ökar gruppintelligensen!