Hållbart arbetsliv

Skapa hållbara relationer genom tillit

skapa hållbara relationer, tillit, frukostföreläsning, hållbart arbetsliv, jan winstedt, petra brask & partners, effektivitet, personlig effektivitet, effektivitetsexpert, föreläsare

Bygg upp tillit till varandra

När du har förtroende för någon och vet att du kan lita på det personen säger blir du trygg och din osäkerhet minskar. Du har tillit till personen. Och när du känner tillit då vågar du göra saker du vill, önskar och drömmer om. Det kan ta tid att bygga upp tillit till varandra och det innebär engagemang, öppenhet och ärlighet från er båda. Använd gärna modellen LÄNSA när du bygger tillit så skapar du hållbara relationer.

 

Löften

När du håller dina löften och dina ord blir du pålitlig. Misstänksamhet och tvivel uppstår bara om du upprepade gånger sviker dina löften och ord.

Ärlig

Var ärlig genom at säga vad du menar och mena vad du säger. Då upplevs du som ärlig och pålitlig. 

Närvarande

Att vara närvarande innebär att du är tillgänglig och mottaglig för den person du kommunicerar med både i tid, rum och i sinne. 

SEKRETESS

Det som sägs mellan två personer i förtroende ska stanna mellan dessa fyra öron. Respektera sekretess. 

Ansvar

Ta ansvar genom att ta tag i saker och ducka inte för obehag och konflikter. På sätt vinner du din omgivnings förtroende. 

Generellt så har människor med ett starkt socialt nätverk är mindre deprimerade, de har bättre blodtryck, lever längre och upplever högre välbefinnande. När vi kan lita på det som kommer att ske framåt, vågar vi också vara i nuet och har lättare för att koncentrera oss. Oro dämpas och tankarna fladdrar inte iväg. Vanliga orsaker till att tilliten till en person minskar är svek i någon form. Det kan vara större och omvälvande svek som en uppdagad otrohet, men även mindre upprepade svek som att löften inte hålls. Det är viktigt att vi är öppna och ärliga med varandra för att bygga upp och bevara tillit i våra relationer. Vi vet också att det är viktigt att vi har tillit till samhället och de ekonomiska-, politiska- och sociala systemen. Det är en del i ett fungerande vardagsliv. 

skapa hållbara relationer genom tillit, hållbart arbetsliv

Nära vänner är livets gåva. Ibland känner de oss bättre än vi känner oss själva. De finns här för att guida och stötta oss med sin väna ärlighet, dela vår glädje och vår sorg. Deras närvaro påminner oss om att vi aldrig är riktigt ensamma.