Företagsanpassad föreläsning

Reflektionstid

Tar du tillräckligt med tid för att reflektera i din vardag? Att bara arbeta på utan eftertanke medför hälsorisker. Personer som arbetar mer än 55 timmar per vecka löper 33% högre risk att drabbas av stroke jämfört med de som jobbar 40 timmar. Sjukskrivningarna på grund av stress har ökat med flera hundra procent det senaste decenniet. 

Att ta tid för reflektion ger inte bara nödvändig vila och återhämtning för att motverka stress, det ger oss också möjlighet att hitta alternativa sätt att leva våra liv. När jobbet tar stor del av vår tid och energi hinner vi inte alltid med oss själva och att notera de möjligheter vi har. Vi kan missa att se över vår livsstil och förändringar som kan behövas för att balansera jobb och övrigt liv, kost och rörelse. Att ge dig tid att stanna upp och tänka efter kan ge stora hälsovinster.

Om personlig reflektion leder till ökat välmående hos individen har gemensam reflektion på arbetsplatsen minst lika många fördelar. Vi blir bättre på att kommunicera, samarbeta och att förstå varandra, vilket leder till att vi undviker onödiga konflikter och dålig stämning. 

Föreläsningsinnehåll - Reflektionstid

Lästips för att få in mer reflektionstid

Bokningsinformation - föreläsning

Kontakta oss