Är du en tidseparerare eller platsseparerare?

Tillhör du dem som behöver arbeta på distans för att dra ditt strå till stacken och hantera krisen? När den geografiska distansen till våra arbetsplatser och kollegor ökat har samtidigt den mentala distansen till jobbet minskat. Helt plötsligt sitter vi kanske med jobbdatorn i samma soffa som där vi umgås med familjen. Hur ska vi då kunna skilja på jobb och fritid?

Det här behöver inte alls vara en utmaning för dig som aldrig skiljer på dessa. Du sitter nu och undrar varför alla tjatar om att det är så jobbigt att ha kontoret hemma? Jobba kan man väl göra var man än är? Samtidigt har du kanske kollegor eller en partner som mår dåligt av denna gränslösa tillvaro och som behöver veta vad som är jobb och vad som är fritid. Inget är rätt eller fel. Det är bara helt olika strategier, som du troligtvis haft före Corona. Hur vi upplever situationen påverkar hur vi hanterar distansarbetet. Upplever du att du plötsligt blivit sambo med jobbet eller upplever du att du blivit särbo och dina kollegor nu är på distans?

Detta fick jag lära mig i när vi nyligen spelade in ett nytt avsnitt av Tidspodden; Tid för distansarbete. Det var dessutom premiär för oss att spela in Tidspodden på distans för första gången med hjälp av vår nya producent, Mohamed El Abed på Soundtelling.

Lena Lid Falkman, bjöd in sin forskarkollega, Kristina Palm. Hon är forskare vid Karolinska Institutet och vid Karlstads Universitet, samt docent och lektor i industriell arbetsvetenskap vid KTH. Kristina är projektledare för forskningsstudien ”Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv.” Tillsammans med forskarna Calle Rosengren vid Lunds Universitet och Ann Bergman, Karlstads Universitet, studerar hon hur anställda, anställdas partners och barn samt chefer och HR-experter upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter.

Kristina och hennes kollegor delar in oss i grupperna;

Totalseparerare: skiljer på jobb och fritid både geografiskt och tidsmässigt. De åker till en arbetsplats och jobbar där tills arbetstiden är slut. De har en jobbtelefon och en jobbdator som aldrig används i privatlivet.

Tidsseparerare: De använder tiden som en viktig gränssättare för när de jobbar. Platsen för var jobbet sker spelar ingen roll.

Platsseparerare: De använder arbetsplatsen som en viktig gränssättare för när de jobbar. Tiden spelar ingen roll. Det vill säga de kan sitta på arbetsplatsen och jobba tills jobbet blir klart oavsett hur mycket klockan blir.

Arbetslivsintegrerare: integrerar arbetslivet i privatlivet

Privatlivsintegrerare: integrerar privatlivet i arbetslivet

Totalintegrerare: låter allt flyta samman. De vaknar av sin jobbtelefon och passar på att kolla jobbmejlen innan de borstar tänderna. Under jobbmötet passar de på att beställa en ny klipptid.

Växlare: De som växlar mellan grupperna.

Känner du igen dig i någon eller i flera grupper? Har du kanske ett arbete som i sig är en plats- eller tidsseparerare? Många har en arbetsplats varifrån jobbet måste utföras.

Beroende på vilken grupp vi tillhör får vi olika utmaningar när vi arbetar på distans. Om du har använt arbetsplatsen som ett sätt att skilja jobbet från fritiden, behöver du nu tänka om. Min poddkollega, Lena, sätter sig till exempel på makens plats i soffan istället. Men den egna platsen i vardagsrummet använder hon bara när hon är ledig. Jag, som är tidsseparerare, har noterat att det blir en utmaning med de som totalintegrerar. De kan ha väldigt lite tålamod med att jag inte svarar på mejl på kvällar och helger.

Vår strategi kan också utmana våra familjemedlemmar. Kristina berättade t ex om en person i studien som totalt stängde av privatlivet under arbetstiden 8.00-17.00. Det resulterade i att sambon fick ta allt ansvar för barnen, med utvecklingssamtal, läkarbesök osv. på sin arbetstid. Personen i studien valde då en annan strategi som fungerade bättre för familjelivet.

Lena och jag hade förstås tusen frågor till Kristina såsom hur man ser på det här i andra länder, vilken strategi som är vanligast och hur de påverkar oss i distansarbetet. Du får lyssna vad hon svarar när vi släpper Tidspodden i nästa vecka.

Här kommer en länk till Kristinas bästa tips om hur vi kan arbeta på distans, som jag och mina kollegor även tycker är mycket effektiva. Lena och jag förbereder nu nästa podd, som kommer att handla om; Tid för att leda på distans.

Oavsett hur du väljer att fördela din tid önskar jag dig en skön helg och vecka

Petra Brask, effektivitetsexpert, föreläsare och författare

”Sometimes you need to distance yourself to see things clearly.”
John Spence

Dela gärna detta inlägg

PB Partners Dream Team

Om Tidsbloggen

Vem bestämmer över din tid?
I Tidsbloggen delar vi med oss av våra tankar och reflektioner kring våra liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners.

Kategorier