Hybrid-kontorsfrågan är glödhet

Hybrid-kontoret, Tidsbloggen, Petra Brask

Det hybrida arbetslivet är här för att stanna

”Förväntningarna på att arbeta hemifrån har ändrats sedan pandemin. Jag arbetar en timme hemma varje kväll för att hinna med samt för att jag upplever att mina kollegor förväntar sig det.” Det är måndag och veckan har bara börjat. På Teams möter jag ännu en deltagare som delar med sig av upplevd stress över hybridarbetet. 

Många organisationer funderar över vilka flexibla kontor och arbetssätt de ska tillåta post pandemi. Vem ska bestämma var jobbet görs bäst? Medarbetaren eller chefen? Vad händer om människor själva får bestämma var de ska utföra sitt jobb? På kontoret, i vardagsrummet, eller varför inte på stranden? 

Pandemin gjorde att runt 40% av svenskarna arbetade på distans i mer än två år. En del springer tillbaka till kontoret, andra vill fortsätta jobba flexibelt. Det hybrida arbetslivet är här för att stanna. Men hur påverkas arbetskulturen av att vi blandar arbete på distans med tid på kontoret?

Tidspodden, tid för hybrida arbetssätt och kontor, Katarina Berg, HR-chef på Spotify

I Tidspodden får du träffa Katarina Berg, HR-chef på Spotify

”Kan man verkligen jobba var, när och hur som helst?” i Studio Almedalen i samarbete med Tidspodden hör vi Katarina Berg, HR-chef på Spotify berätta;

  • Varför de väljer att låta sina anställda jobba när och var de vill.
  • Varför det är helt avgörande för verksamheten hur individen mår.
  • Varför de bygger ledarskap och kultur på tillit istället för kontroll.

 

Lyssna på Tidspodden – tid för hybrida arbetssätt och kontor med vår drömgäst Katarina Berg, HR-chef på Spotify

Hybrid-kontorsfrågan är glödhet

Hybrid-kontorsfrågan är glödhet. Den kommer upp i merparten av våra föreläsningar och coachningar just nu. Jag och mina kollegor tror att det handlar om tillit versus kontroll och att den utmanar toppstyrda kulturer och ledarskap. Katarina Berg påpekar i Tidspodden att för mycket frihet är ångestframkallande. Medarbetare behöver uttalade förväntningar för när de förväntas vara på kontoret eller när de kan arbeta på distans. De som bäst avgör hur och var arbetet ska utföras är chef och medarbetare tillsammans. 

De ledare som har täta avstämningar med sina medarbetare och regelbundet frågar: Hur är det? Hur går det? Rapporterar att de fångar upp medarbetarnas signaler tidigare och kan jobba mer proaktivt för att motverka till exempel psykisk ohälsa.

Vinsterna med det hybrida arbetssättet är att de mänskliga behoven är utgångspunkten för hur vi organiserar företag och samhälle. Det är avgörande i framtidens arbetsliv. 

 

hybrid-kontorsfrågan är glödhet, Tidsbloggen, Petra Brask

Priset för frihet

Är priset för frihet och möjligheten att styra över sin egen tid att vi minskar möjligheterna att samordna tiden med andra? Är konsekvensen av vårt hybridarbete att vi brottas med individens behov och önskan att fritt kunna välja arbetsplats och en organisations och ledares behov att samla sina medarbetare?

Om det enbart är de personliga prioriteringarna som får styra blir detta helt klart en utmaning. Men till och med den största ensamvargen kan skriva under på att det finns fördelar med fysiska möten. Därför behöver vi enas om när, var och hur ofta vi ska ses. 

Alltfler organisationer och team värnar om det fysiska mötet. Har man bestämt sig för att ses på plats så får de som inte kan vara med helt enkelt vara utan. Man ställer inte om till hybridmöten för enstaka deltagare. Ibland har vi sett att de som inte kan vara med ges möjlighet att lyssna in. Men är tanke att mötet ska vara fysiskt så tas ingen större hänsyn till den som ändå behöver vara med på distans. 

Tidsbloggen, Petra Brask, Ingrid Hegg

Värdet av att mötas

Vi behöv alltjämt fråga oss värdet av att mötas, hur ofta och hur länge. Utöva tydlighet med:

VARFÖR? – Varför behövs mötet? Hur ofta och hur länge? Tydliggör syftet för mötet tillsammans med en tydlig agenda där lämplig mötesform anges; fysiskt, hybrid eller digitalt.

RESPEKTERA FYSISKA MÖTEN – Är det ett fysiskt möte så kan man inte kräva att få delta digitalt. Om du ändå ger möjligheter för deltagare att delta digitalt kan det innebära att man endast kan lyssna in. Vi kan inte förvänta oss att bli lika sedda och hörda som om vi varit på plats. Värna det fysiska mötet då fysisk interaktion verkligen skapar ett mervärde. Detta gör också att deltagarna inte känner att de rest in i onödan.

FÖRBERED HYBRIDA OCH DIGITALA MÖTEN –  Förbered och planera väl för hybrida och digitala möten så att likvärdiga förutsättningar att delta och bli sedda och hörda ges till samtliga deltagare. 

Värdet av att mötas, Tidsbloggen, Petra Brask

Det moderna arbetslivet

Det moderna arbetslivet har sannerligen tagit ett stort kliv in i framtiden. Det är vi människor som ska leva, verka och samverka för en hälsosam och hållbar arbetsvardag. Frågorna är många;

  • Hur anpassar vi arbetstiderna?
  • Hur säkerställer vi hög kvalitet på arbetet hemifrån?
  • Hur planerar man vilka dagar man får vara inne på kontoret?

 

Ge tid för dig och dina kollegor att reda ut och besvara frågorna tillsammans. Så undviker du fällan av outtalade förväntningar och stressfyllda övertidstimmar.

Det hybrida arbetslivet, Tidsbloggen, Petra Brask

Lev väl, lev gott, gör gott.

Trevlig helg, 

Petra Brask, Effektivitetsexpert, föreläsare och författare

”Your direction is more important than your speed.” – Richard L. Evans

Nästa frukostföreläsning - fredag den 11 november 2022

Tid för upskill och reskill, Frukostföreläsning, Petra Brask & Partners
Illustration gjord av Åsa Jensen Emås från Tusch och Krita

Dela gärna detta inlägg

PB Partners Dream Team

Om Tidsbloggen

Vem bestämmer över din tid?
I Tidsbloggen delar vi med oss av våra tankar och reflektioner kring våra liv som effektivitetsexpert på Petra Brask & Partners.

Kategorier